Styrelsen

Hej! Vi är Medietekniksektionens styrelse under perioden 18/19. Vi representerar MT-eleverna gentemot LiU, verkar för en bättre arbetsmiljö för oss studenter och anordnar event för MT:are. Vi anordnar också föreläsningar där företag och alumner berättar om livet efter examen. Om du har ett förbättringsförslag eller om något inte känns rätt med studierna kan du alltid vända dig till oss!

Protokoll, stadgar och annat skoj från styrelsen hittar du här.

Allmäna frågor till sektionen skickas till info@medieteknik.nu.

Ebba Nilsson

Ordförande

ordforande@medieteknik.nu

Peder Dromberg

Kassör

kassor@medieteknik.nu

Isak Engström

Sekreterare och AMO

sekreterare@medieteknik.nu
amo@medieteknik.nu

Marcus Gladh

Studienämndsordförande

snordf@medieteknik.nu

Emma Algotsson

Vice SNORDF

snordf@medieteknik.nu

Ludvig Kratzert

Webb och PR

pr@medieteknik.nu
webbchef@medieteknik.nu

Tobias Olsson

Alumni och Näringsliv

naringsliv@medieteknik.nu
alumni@medieteknik.nu

Ylva Selling

Alumni och Näringsliv

naringsliv@medieteknik.nu
alumni@medieteknik.nu

Elin Kallur

Festerichef

festerichef@medieteknik.nu

Cecilia Bergman

Rekrytering

rekrytering@medieteknik.nu

Simon Källberg

Eventansvarig

event@medieteknik.nu

Tiger

Maskot

@mtsektionen

Utskotten

För att kunna genomföra vårt arbete har styrelsen fyra utskott: Eventutskottet, Rekryteringsutskottet, Midsommarutskottet och Alumni-och-näringslivsutskottet. Den som engagerar sig i ett utskott får gå på sektionsaktivas fest, SAFT, och förSAFT. Om du vill söka ett utskott, kontakta bara ansvarig styrelsemedlem.

Eventutskottet

Tillsammans med Eventansvarig arrangerar eventutskottet sittningar, fester och andra event för Medietekniksektionens medlemmar.

Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet ansvarar för att få gymnasielever intresserade av MT. I år har vår rekryteringsansvarige, Cecilia, satt målet att rekryteringsutskottet ska göra en broschyr om MT.

Midsommarutskottet

Festerichefen är ansvarig för Midsommarphesten och för att göra den möjlig behövs ett utskott. Midsommarphesten är den största festen på MT och den brukar vara väldigt, väldigt uppskattad.

Alumni-och-näringslivsutskottet

Varje höst anordnas en inspirationsmiddag för ettan där alumner kommer och berättar om sina jobb och sin tid på MT. Som medlem i alumni-och-näringslivsutskottet är du mer och arrangerar den.

Mette

Hej! Det är vi som är Medieteknikprogrammets tjejförening Mette! Vi är en förening för alla som identifierar sig som tjej och studerar Medieteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Vi jobbar för att främja gemenskapen mellan alla tjejer på MT-programmet. Vi anordnar olika roliga aktiviteter, vissa är enbart för tjejer medan andra aktiviteter är till för alla som pluggar MT.

Anna Furugård

Ordförande

Iris Kotsinas

Kassör

Matilda Eriksson

Sekreterare

Alice Kåhlin

Kommunikation och Spons

Astrid Johansson

Tryck & PR


Catja Nordqvist

Eventansvarig


3Cant

Hej! Det är vi som är 3Cant och vi är civilingenjörernas festeri! Vi består av 11 glada individer från antingen MT, ED eller KTS som är klädda i rosa skjorta och svarta hängselbyxor! Under vårt år arrangerar vi fester på trappan, framförallt vår stora Halloween-fest, men också inför våren en bal! Följ oss på sociala medier för att hänga med på vår resa, vi finns på facebook, instagram och på vår hemsida.