Sofie Lindblom

VD, Ideaton 360

Nathalie Ek

Spelutvecklare, DICE

Walter Naeslund

VD, Honesty

Carl Englund

IT-konsult, HiQ


Emil Axelsson

Forskningsingenjör, LiU

Erik Sandrén

Software Developer, Dataton

För dig som är alumn

Vi i styrelsen välkomnar varmt alla alumner som vill fortsätta att hålla kontakt med sektionen! På LiUs alumninätverk kan du registrera dig och få regelbunden information. Vill du komma hit och föreläsa? Du är varmt välkommen! Kontakta vår alumniansvarig. Vi har även ett mentorsprogram som du kan läsa om nedan.

Mentorsprogrammet

Syftet med mentorsprogrammet är att sammanföra studenter med näringslivet och låta studenterna börja forma sin yrkesbana redan under studietiden. Beroende på intressen paras adepter och mentorer ihop i ett mentorskap som är tänkt att löpa över hela det kommande läsåret, men det finns egentligen inget slutdatum då det är man själva som sköter kontakten efter det första mötet. Kontakten bör ligga främst i adeptens händer då det är den som är ute efter tips. Mentorn delar då med sig av bland annat värdefull kunskap om arbetslivet samt råd kring valbara kurser.

Om du är intresserad av att vara mentor kontakta alumni@medieteknik.nu.