Civilingenjör i Medieteknik

Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet

Sök LARM-värd!

LARM är ett av de största projekten du kommer att stöta på under din studietid och nu söker projektgruppen värdar som vill hjälpa oss att arrangera LARM2017. Förutom att få insikt i hur arbetet kan gå till i större projekt och organisationer, kommer du att få möjlighet att träffa nya människor och utöka ditt nätverk. Det finns många olika värdposter som du kan söka och du kan läsa mer om dessa på: http://www.larmdagarna.se/engagera-dig/vaerdposter/

Sista ansökningsdag är den 11 december och du kan skapa en inloggning samt ansöka här: http://larmdagarna.se/engagera-dig/jobba-som-vaerd/