Civilingenjör i Medieteknik

Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet

Styrelsen 17/18

Medietekniksektionen skall bevaka MT-studentens intressen när det gäller såväl studierna som profilering mot näringslivet. Här kommer sektionsstyrelsen in i bilden som sektionens verkställande organ. Kontakta oss på info@medieteknik.nu.

Många av oss i styrelsen har också utskott som hjälper oss med vårt dagliga arbete. Du kan läsa mer om våra utskott.

Alumni- och NäringslivsansvarigPontus Arnesson

naringsliv@medieteknik.nu

Vice studienämndsordförandeSofia Erlandsson

snordf@medieteknik.nu

Sekreterare och AMOAnna Furugård

sekreterare@medieteknik.nu

RekryteringsansvarigAnton Sterner

rekrytering@medieteknik.nu

Alumni- och NäringslivsansvarigEmma Weberyd

alumni@medieteknik.nu